Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach użytkowych na targowisku przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie, oddanych do użytkowania w I i II etapie budowy targowiska.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z załącznikami

załącznik nr 1 – zakres konserwcji instalacji wod.-kan.

Wzór umowy