Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Zakres konserwacji instalacji gazowej

Wykaz budynków wyposażonych w instalację gazu

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Uprawnienia

Załącznik nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące usuwania awarii

Wzór umowy