Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Widocznej 101 lokale 1, 2, 7 w Warszawie.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie i formularz ofertowy Widoczna

wzór umowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

kosztorys ofertowy Widoczna 101 m. 1

Kosztorys ofertowy Widoczna 101 m. 2

kosztorys ofertowy Widoczna 101 m.7

opis przedmiotu zamówienia