Zakup i dostawa 396 m² fabrycznie nowej wykładziny podłogowej PCV FLORIDA I do magazynu ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

UMOWA

Zakup i dostawa 396 m² fabrycznie nowej wykładziny podłogowej PCV FLORIDA I do magazynu ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

UMOWA