Wymiana pieca na piec z płaszczem wodnym spełniający wymogi Ekoprojektu oraz normy BImSchVz w budynku mieszkalnym przy ul: Włókienniczej 64/66 m 12 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

Opis techniczny

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy