Prace porządkowe terenu pasa drogowego o pow. 8 330 m2 przy ul. Węglarskiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania – Węglarska

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Mapa z lokalizacją

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy