Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 86 lokal 6 w Warszawie.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Patriotów 86 m. 6

Ogłoszenie Patriotów 86 m. 6

formularz ofertowy Patriotów 86 m. 6

kosztorys ofertowy Patriotów 86m.6

opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 uprawnienia

wzór umowy