Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 86 lok. 7/8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

wzór umowy