Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

MODYFIKACJA

Załącznik 1A – Formularz ofertowy zamienny

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy