Remont instalacji c.o. z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze-woda typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Lokalnej 65 m 4 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert