Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 109 szt. drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego

UWAGA! – Obwód drzew do nasadzenia musi mieć min. 14 cm

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A – lokalizacja nasadzeń

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Umowa – wzór