Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.