Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

opis przedmiotu zamówienia

Umowa -wzór