Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz usuwania gniazd os i szerszeni w budynkach i na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy