Remont pustostanu w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. wod-kan.

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy instal. elektr.