Remont pustostanu – lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy- rob. bud.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy ofertowy – instl. wod-kan