Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1