Opróżnienie budynków oraz sprzątnięcie terenu na nieruchomości przy ul. Wał Miedzeszyński 12 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Wzór umowy