Zakup rękawic roboczych dla pracowników ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z dostawą.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Umowa – wzór zakup rękawic