Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowym - targowisko przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z załącznikami

załącznik nr 1 – zakres konserwcji instalacji wod.-kan.

Karta rozliczenia konserwacji 2020r.

Wzór umowy