Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022r. i 2023r.