Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie

Ogłoszenie II

SIWZ II

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – rob. elektr.

Załącznik nr 3C- kosztorys ofertowy – wod-kan

Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiOR

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy