ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zakres działalności

Jednostka pod nazwą “Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. Zakład prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie, przy ul. Trakt Lubelski 353.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.),
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.),
4. statutu zakładu,
5. innych przepisów prawa.


Zadaniem Zakładu jest :

1. gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy:
mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy,
powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,
2. podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
3. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340