ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Odpracowanie długu

Odpracowanie długu

Odpracowanie długu

Podstawa prawna:

1. Art. 453 oraz art. 659 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeku cywilnego ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Uchwała Zarządu Dzielnicy Wawer 286/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wawer.

U W A G A !

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer z dniem 3 grudnia 2012 roku uruchomił jako pierwszy w Warszawie kolejną formę pomocy lokatorom zamieszkującym w lokalach komunalnych w spłacie powstałych na ich koncie zaległości czynszowych. Od tego dnia osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej dostały możliwość spłaty długu poprzez odpracowanie należności.

Jest to tak zwane świadczenie rzeczowe zastępcze, które polega na wykonywaniu drobnych prac porządkowych ( sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, odśnieżanie, grabienie liści ) oraz wykonywaniu prac remontowo – budowlanych.

Taka forma pomocy dotyczy najemców zamieszkujących w lokalach mieszkalnych (komunalnych/socjalnych) oraz osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

W A Ż N E !

Odpracowanie może dotyczyć tylko zaległości, co stanowi, że bieżące opłaty muszą by wnoszone w całej wysokości. Odpracowanie jest uzupełnieniem innych form pomocy. takich jak możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia.

Odpracowanie długu w tej formie nie ma znaczenia przy przyznawaniu lokatorom świadczeń w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych ani dodatków mieszkaniowych.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ODPRACOWANIE DŁUGU.

Pamiętaj:

W trakcie wykonywania świadczenia rzeczowego ( odpracowywania) zadłużenie z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego nie może się zwiększać!

W przypadku zwiększania zadłużenia o jeden pełny okres płatności, ZGN może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jak wygląda procedura?

Formalności dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dopełniamy w ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353. Wniosek jest do pobrania w siedzibie administracji lub na stronie internetowej ZGN. Szczegółowych informacji dotyczących odpracowania długu można również uzyskać od administratorów budynków ( pok. nr 23) lub od Windykotara (pok. nr 19) w siedzibie administracji.

Dłużnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, składa do Administracji wypełniony w części dotyczącej lokatora wniosek o odpracowanie zadłużenia.
Po uzyskaniu zgody Dyrektora ZGN na odpracowanie długu, dłużnik podpisuje jedną z umów dotyczącą spłaty zadłużenia (z osobami zajmującymi lokale bez tytułu prawnego jest podpisywana umowa dotycząca spłaty zadłużenia, natomiast z osobami posiadającymi tytuł prawny do zajmowanych lokali aneks do umowy ).

Odpracowanie będzie wykonywane przez dłużnika pod kierownictwem i nadzorem osób wskazanych przez ZGN.

Stawkę jednostkową brutto za wykonanie wymienionych na wstępie prac porządkowych w ramach odpracowania długu określa załącznik numer do Uchwały Rady Dzielnicy Wawer 286/2015r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim przypadku, dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po prostu spłaca swój dług- tyle że zamiast środkami pieniężnymi to poprzez świadczenie określonej przez Wynajmującego czynności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich lokatorów do podjęcia działań mających na celu spłatę powstałego zadłużenia przy wykorzystaniu oferowanej powyżej formy pomocy. Jednocześnie informujemy, że łączne skorzystanie z kilku form pomocy pozwoli w szybki sposób spłacić zaległości i pozbyć się problemu grożącej eksmisji.
Wniosek o odpracowanie zadłużenia do pobrania u administratorek lub z linku poniżej.
PLIK DO POBRANIA
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340