Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieców na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 2;4;6 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3A, w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15, w lokalu nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Oliwkowej 14 w Warszawie.

OGŁOSZENIE budowa c.o Derkaczy 3A

SIWZ Remont instalacji c.o. Derkaczy 3A, podkowy 15, Oliwkowa 14 wraz z piecem

Opis-techniczny-instalacja-c.o.-

Specyfikacja-techniczna-instalacje-c.o.

Ofertowy-Derkaczy-3A-lok-2 (1)

Ofertowy-Derkaczy-3A-lok-4 (1)

Ofertowy-Derkaczy-3A-lok-6 (1)

Ofertowy-Oliwkowa-14-lok-5 (1)

Ofertowy Oliwkowa 14 lok 6

Ofertowy-Podkowy-15-lok-5 (1)

Informacja z otwarcia c.o. i piece Derkaczy 3A, Oliwkowa 14, Podkowy 15

Informacja o wyborze co i piec Derkaczy 3A, Oliwkowa 14, Podkowy 15