Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 52 w Warszawie.

OGŁOSZENIE Budowa inst. gazowej Derkaczy 52

SIWZ Budowa instalacji Gazu Derkaczy 52

4.OPIS TECHNICZNY1

Opis techniczny_inst. sanitarne

stwoirb gaz

D!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKIerkaczy 52

BIOZ

C.o rys 1

C.o rys 2

C.o rys 3

Derkaczy 52 ST_ Inst_wody

Derkaczy 52 ST-_Inst sanitarne_co

gaz rys1

gaz rys 2

gaz rys 3

przedmiar robót gaz Derkaczy 52

PRZEDMIAR CO i cwu DERKACZY 52 (1)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.

Ogłoszenie budowa instalacji Skrzyneckiego 28

SIWZ Budowa instalacji gazu Skrzyneckiego 28

skrzyneckiego 28 ST-IS-04_Inst sanitarne

skrzyneckiego 28 Inst_wody_Specyfikacja

stoirb gaz

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

gaz 2

gaz 3

gaz pzt

Opis techniczny_inst. sanitarne

PRZEDMIAR CO SKRZYNECKIEGO 28

PRZEMIAR GAZ skrzyneckiego 28

s1

s2

s3

ST-IS-04_Inskrzyneckiego 28 st sanitarne

skrzyneckiego 28 Inst_wody_Specyfikacja

WarunkiprzyłaczeniadosiecigazowejulSkrzyneckiego28

Unieważnienie postępowania Skrzyneckiego 28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Skrzyneckiego 28