budowa klatki schodowej i szybu wraz z montażem platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Zalipie 17 w celu dostosowania tego obiektu do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 grudnia 2010 roku.

OGŁOSZENIE ZALIPIE 17

SIWZ Budowa klatki ZALIPIE 17

Opis przedmiotu zamówienia ZALIPIE 17

Specyfikacja techniczna Zalipie 17

TECZKA 1

TECZKA 2

TECZKA 3

TECZKA 4

TECZKA 5

Protokół z otwarcia Zalipie 17

TECZKA 6

Zawiadomienie o wyborze oferty Zalipie 17