Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Kąkolowa 52 i 52 A w Warszawie


Informacja o wyborze oferty

Informacje z otwarcia ofert

Kosztorys ofertowy

Modyfikacja SIWZ - przyłącze kanal

Ogłoszenie nr 564963

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul Kąkolowej 52 i 52A w Warszawie

SIWZ

STWiORB