Budowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 w Warszawie


Informacja z otwarcia BAZAR

Ogłoszenie nr 571943

Opis Targowisko Walcownicza 14

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT TARGOWISKO

PW architektura etap I

PW architektura etap II

PW architektura etap III

PW architektura IV etap

PW instalacja elektryczna

PW instalacja ogrzewania i wentylacji

PW instalacja wod-kan

PW instalacje elektryczne zasilanie tymczasowe

PW konstrukcja

PW lokalizacja stacji trafo

PW przyłączy IP

W przyłączy IIP

W stała organizacja ruchu

PW zieleńP

W zjazdów i ukształtowania terenu

Rozstrzygnięcie postępowania Budowa Targowiska

SIWZ BUDOWA TARGOWISKA PRZY UL. WALCOWNICZEJ

STWiOR PDF

STWIOR TARGOWISKO WALCOWNICZA 14_06_2017