Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 11; 16; 29; 30; 37; 41; 42 oraz w budynku przy ul. Kresowej 33 lok 1; 2; 4; 5; 7; 8; 14; 17; 27; 29; 30; 37 w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kresowa 31 i 33 II

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 31 i 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa31 i 33

Kosztorys Kresowa 31 m 42

Kosztorys Kresowa 33 m 37

Kresowa 31 m 11

Kresowa 31 m 16

Kresowa 31 m 29

Kresowa 31 m 30

Kresowa 31 m 37

Kresowa 31 m 41

Kresowa 33 m 1

Kresowa 33 m 2

Kresowa 33 m 4

Kresowa 33 m 5

Kresowa 33 m 7

Kresowa 33 m 8

Kresowa 33 m 14

Kresowa 33 m 17

Kresowa 33 m 27

Kresowa 33 m 29

Kresowa 33 m 30

roboty bud kresowa 31 i 33

Informacja z otwarcia KOZY Kresowa 31 i 33

Odpowiedzi na piece Kresowa

Wybór oferty na piece Kresowa 31 i 33

Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 6;7;12;15;17;18;19;1A;2A;3A;5B; ul. Derkaczy59B lok 1; ul. Regionalnej 10 lok 1w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna_pliki

SIWZ Wymiana pieców Koza Kosodrzewiny; Derkaczy; Regionalna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

Derkaczy 59B m 1

Kosodrzewiny 24-26 m 2A

Kosodrzewiny 24-26 m 3a

Kosodrzewiny 24-26 m 5b

Kosodrzewiny 24-26 m 6

Kosodrzewiny 24-26 m 7

Kosodrzewiny 24-26 m 12

Kosodrzewiny 24-26 m 15

Kosodrzewiny 24-26 m 17

Kosodrzewiny 24-26 m 18

Kosodrzewiny 24-26 m 19

Kosodrzewiny 2426 m 1a

Regionalna 10 m 1

Protokół z otwarcia Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna

Informacja o wyborze Piece KOZA Kosodrzewiny Derkaczy Regionalna

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 11; 16; 29; 30; 37; 41; 42 oraz w budynku przy ul. Kresowej 33 lok 1; 2; 4; 5; 7; 8; 14; 17; 27; 29; 30; 37 w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kresowa 31 i 33

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 31 i 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa31 i 33

Kresowa 31 m 11

Kresowa 31 m 16

Kresowa 31 m 29

Kresowa 31 m 30

Kresowa 31 m 37

Kresowa 31 m 41

Kresowa 31 m 42

Kresowa 33 m 1

Kresowa 33 m 2

Kresowa 33 m 4

Kresowa 33 m 5

Kresowa 33 m 7

Kresowa 33 m 8

Kresowa 33 m 14

Kresowa 33 m 17

Kresowa 33 m 27

Kresowa 33 m 29

Kresowa 33 m 30

Kresowa 33 m 37

roboty bud kresowa 31 i 33

Modyfikacja SIWZ Piece Kresowa 31 i 33 formularze

Wartość brutto dodatkowego kosztorysu ofertowego należy podzielić na 19 (liczba lokali) i dopisać iloraz do formularza cenowego na poszczególne lokale.