Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022r. i 2023r.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki drogowej na fabrycznie nowym podwoziu, dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka z możliwością trójstronnego kiprowania, z możliwością montażu pługa do zimowego odśnieżania oraz dostawa wraz z samochodem pługa do zimowego odśnieżania.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ i opisu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z 30.04.2021 r.

V Odpowiedzi na pytania zamiatarka z dnia 29.04.2021

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2021

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Uszczegółowienie odpowiedzi na pytania  – zamiatarka i samochód ciężarowy

odpowiedzi na pytania zamiatarka i samochód

Opublikowane Ogłoszenie na zakup samochodów

SWZ na Zakup Samochodów Zamiatarki i Wywrotki

Opis zamówienia zakup zamiatarki i wywrotu

Formularz ofertowy na zakup samochodów zał. nr 2

Formularz cenowy na zakup samochodów zał nr 3

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – formularz cenowy

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – formularz cenowy

Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2021 i 2022 roku.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

SIWZ