świadczenia usług w zakresie prowadzenia stałego dozoru technicznego urządzeń do uzdatniania wody, zamontowanych w stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13 w Klubie osiedlowym „Zastów”, ul. I Poprzecznej 14 i ul. Patriotów 114 w Warszawie w celu utrzymania ich w ciągłej sprawności oraz zapewnieniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej.

Ogłoszenie Uzdatnianie wody

Umowa – Dozór techn stacji wody

Unieważnienie postępowania uzdatnianie wody