Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer

Ogłoszenie Monitoring środowiska

SIWZ Utrzymanie czystości w Dzielnicy 2021 rok

Opis zamówienia Monitoring środowiska

Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie Monitoring środowiska

III SIWZ Utrzymanie czystości w Dzielnicy Wawer NOWE

Opis zamówienia Monitoring środowiska

Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Ogłoszenie Monitoring środowiska

SIWZ Utrzymanie czystości w Dzielnicy Wawer NOWE

Monitoring-środowiska-Opis-zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE MONITORING ŚRODOWISKA

SIWZ Utrzymanie czystości w Dzielnicy Wawer 2019 rok

Opis przedmiotu zamówienia sprzątanie i monitoring środowiska