Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiOR

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy