Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieców na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 2;4;6 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3A, w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15, w lokalu nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Oliwkowej 14 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE c.o. Derkaczy 3A, Podkowy 15, Oliwkowa 14

SIWZ Remont instalacji c.o. Derkaczy 3A, podkowy 15, Oliwkowa 14 wraz z piecem

Opis techniczny instalacja c.o.

Specyfikacja techniczna instalacje c.o.

Ofertowy Podkowy 15 lok 5

Ofertowy Oliwkowa 14 lok 5

Ofertowy Oliwkowa 14 lok 6

Ofertowy Derkaczy 3A lok 2

Ofertowy Derkaczy 3A lok 4

Ofertowy Derkaczy 3A lok 6

UNIEWAŻNIENIE piece Derkaczy 3A