Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3 m 2 oraz przy ul. Włókienniczej 33 lok 1 i 2 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Derkaczy 3 i Włókiennicza 33 piece

SIWZ Budowa instalacji c.o. Derkaczy Włókiennicza wraz z piecem

Opis techniczny instalacja c.o.

Spec. techniczna Derkaczy 3 i Włókiennicz 33

Ofertowy Derkaczy 3 lok 2 c.o. i piec

Ofertowy Włókiennicza 33

protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty