Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 68 lok 1, ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 18, ul. II Poprzecznej 10 lok 4A oraz remont instalacji wod-kan i entralnego ogrzewania w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Drwali 12 w Warszawie.

Ogłoszenie remont instalacji wod-kan i c.o. 4 lokale

Remont inst. wod kan i c.o. Włókiennicza 68, Kosodrzewiny 2426,II Poprzeczna 10, Drwali 12

Ofertowy Drwali 12 lok 4

Ofertowy Kosodrzewiny 24 – 26 lok 18

Ofertowy Włókiennicza 68 lok 1

Unieważnienie postepowania

OfertowybII Poprzeczna 10 lok 4A