Remont pustostanu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 3/5 w Warszawie.

Ogłoszenie Mazowiecka lok 20

II SWZ Mazowiecka lok 20

Mazow 3-5 m 20 Opis Przed Zam (1)

Maz 3-5 m 20 Specyfikacja Techniczna (1)

Mazowiecka 3 5 m 20_MWKZ okna decyzja (1)

Mazow3-5 stol projekt stolarki okiennej (1)

zał 3 Kosztorys Maz 3-5 m Koszt Nakła Budowlanka(1)

Kosztorys wod-kan zał 3A Mazowiecka lok 20

Kosztorys elektryka zał 3B Mazowiecka lok 20

Modyfikacja SWZ oraz kosztorys zamienny na elektrykę

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Mazowiecka 3-5 lok 20

Remont pustostanu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13 w Warszawie.

Ogłoszenie BZP Króla Maciusia 13 lok 9

SWZ Króla Maciusia 13 lok 9

Spec. Techniczna Króla Maciusia 13 lok 9

Opis zamówienia Króla Maciusia 13 lok 9

Ofertowy zał 3 Budowlanka Króla Maciusia 13 lok 9

Ofertowy zał 3A Sanitarne Króla Maciusia 13 lok 9

Informacja z otwarcia ofert

Ofertowy zał 3B elektryka Króla Maciusia 13 lok 9

Zawiadomienie o wyborze oferty Króla Maciusia 13 lok 9

Remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Początkowej 11 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie pustostan Początkowa 11 lok 2

SIWZ Początkowa 11 pustostan nowa (1)

Opis przedm zam owienia Poczatkowa 11 m2 (1)

SPEC TECH WYKONANIA I ODBIORU Poczatkowa 11 m 2 (1)

Ofertowy budowlanka Początkowa 11 lok 2

Ofertowy elektryka Początkowa 11 lok 2

Ofertowy wod-kan Początkowa 11 lok 2

Protokół z otwarcia Początkowa 11 lok 2

Informacja o wyborze oferty Początkowa 11 lok 2

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Bysławska 83 lok 1

Remont pustostanu BYSŁAWSKA 83 lok 1 II postępowanie

Opis-przedmiotu-zamówienia-Bysławska-83-lok-1 (1)

Specyf.-techniczna-Bysławska-83-lok-1

Ofertowy-budowlanka-Bysławska-83-lok-1 (1)

Ofertowy-elektryka-Bysławska-83-lok-1 (1)

Ofertowy-wod-kan-Bysławska-83-lok-1 (1)

Protokół z otwarcia ofert Bysławska 83 lok 1

Informacja o wyborze oferty Bysławska 83 lok 1

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Bysławska 83 lok 1

Remont pustostanu BYSŁAWSKA 83 lok 1

Opis przedmiotu zamówienia Bysławska 83 lok 1

Specyf. techniczna Bysławska 83 lok 1

Ofertowy budowlanka Bysławska 83 lok 1

Ofertowy wod kan Bysławska 83 lok 1

Ofertowy elektryka Bysławska 83 lok 1

UNIEWAŻNIENIE Bysławska 83 lok 1 pustostan

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 18 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24C w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Żegańska 24C lok 18

Remont pustostanu nr 18 ŻEGAŃSKA 24c II postępowanie

Opis-zamówienia-Żegańska-24C-lok-18

Spec.-techn.-Zgańska-24C-lok-18

Ofertowy-Żegańska-24C-budowlanka (1)

Ofertowy-Żegańska-24C-elektryka (1)

Ofertowy-Żegańska-24C-wod-kan (1)

Informacja o wyborze pustostan ŻEGAŃSKA 24C lok 18

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Kłodzka 44 lok 4

Remont pustostanu KŁODZKA 44 lok 4

Opis przedmiotu zamówienia Kłodzka 44 (1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Kłodzka 44 m 4 (1)

Ofertowy Kłodzka 44 budowlanka

Ofertowy Kłodzka 44 elektryka

Ofertowy Kłodzka 44 wod-kan

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty Kłodzka 44 lok 4

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24D w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Żegańska 24 lok 15

Remont pustostanu nr 15 ŻEGAŃSKA 24D lok 15

Opis techniczny Żegańska 24D

Spec. techn. Żegańska 24D

Ofertowy budowlanka Żegańska 24D

Ofertowy wod-kan Żegańska 24D

Ofertowy elektryka Żgańska 24D

Protokół z otwarcia ofert Żegańska 24D lok 15

Informacja o wyborze oferty Żegańska 24D lok 15

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 18 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24C w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Żegańska 24C lok 18

Remont pustostanu nr 18 ŻEGAŃSKA 24c

Opis zamówienia Żegańska 24C lok 18

Spec. techn. Zgańska 24C lok 18

Ofertowy Żegańska 24C budowlanka

Ofertowy Żegańska 24C wod kan

Ofertowy Żegańska 24C elektryka

Protokół z otwarcia ofert Żegańska 24C lok 18

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Chryzantemy 1-5 lok 2

Remont pustostanu nr 2 Chryzantemy 1-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Chryzantemy 1na 5 m 2 (1)

Opis przedmiotu zam. Załącznik nr 1 do SIWZ Chryzantemy 1na5 (1)

Ofertowy budowlanka Chryzantemy

Ofertowy wod-kan Chryzantemy

Ofertowy elektryka Chryzantemy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty