Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na kocioł piatej klasy emisji spalin w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 54 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy