Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 591497

SIWZ remont dachu

Opis przedmiotu zamówienia Łasaka 46

SPECYFIKACJE TECHNICZNE dach Łasaka 46

Kosztorys ofertowy