Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Ogłoszenie Sprzątanie TARGOWISKA 2020 ROK

Umowa na sprzątanie Targowiska