Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o sprzedaży dwóch SWITCHY