Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie konserwacja stacji uzdatniania wody.

Umowa – wzór

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Usługa grabienia liści na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (7 ha).

informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie (2)

Formularz ofertowy

Umowa wzór

Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 i ul. Kresowej 33 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty monitoring budynków

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Monitoring stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 i ul. Kresowej 33 w Warszawie.

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku i komórek lokatorskich na posesji przy ul. Podkowy 10 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku i komórek lokatorskich.

Informacja o wyborze oferty Podkowy 10

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie (1)

załacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia (1)

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy (5)

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku i komórek lokatorskich na posesji przy ul. Podkowy 10 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku i komórek lokatorskich.

Informacja o unieważnieniu postępowania Podkowy 10

Informacja o wyborze oferty Podkowy 10

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

wzór umowy

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Patriotów 1/3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie w instalację klimatyzacji.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik Nr 3 – doświadczenie

wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie w instalację klimatyzacji.

Ogłoszenie

załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik Nr 3 – doświadczenie

wzór umowy