Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o unieważnieniu postępowania

MODYFIKACJA Ogłoszenia

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług

Wzór umowy

Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2022 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i druki

Wzór Umowa

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie Konserwacja instalacjii Gazowych

Zakres konserwacji

Wykaz budynków

Załącznik nr 3 – druki

Umowa wzór

Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie konserwacja stacji uzdatniania wody

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Umowa – wzór

Prowadzenie bieżącej konserwacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego wraz z usuwaniem bieżących awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i druki

Wykaz budynków

Zakres konserwacji c.o mieszk użyt

Zakres konserwacji węzłów cieplnych

Wzór umowy

Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych na targowisku Falenica przy ul Trocinowej 1, na placach zabaw i parkingach oraz w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Wzór umowy

Zakres konserwacji – budynki i lokale mieszkalne

Zakres konserwacji – lokale użytkowe

Zakres konserwacji – place zabaw i parkingi

Zakres konserwacji – targiowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków użytkowych

Załącznik nr 2A – wykaz lokali i instalacji targowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2B – wykaz lokali użytkowych użytkowanych przez ZGN

Załącznik nr 2C – Wykaz budynków mieszkalnych

Załącznik nr 2D – wykaz obiektów – place zabaw i parkingi

Zakup rękawic roboczych dla pracowników ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z dostawą.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Umowa – wzór zakup rękawic

Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1,2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie

OPZ Załącznik nr 1na 2022r.

OPZ załącznik nr 2

Formularz-cenowy

Formularz ofertowy