Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.

Ogłoszenie wod-kan I Poprzeczna 18H

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18H

Opis-zamówienia-I-Poprzeczna-18H

Specyf.-Tech.-I-Poprzeczna-18H-wod-kan

Kosztorys-ofertowy-I-Poprzeczna-18H-wod-kan

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Pismo do DYR -UNIEWAŻNIENIE wod-kan I POPRZECZNA 18H

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18L

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18L

Opis zamówienia I Poprzeczna 18L

Spec. Tech. I Poprzeczna 18L

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18L

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18K

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18K

Opis zamówienia I Poprzeczna 18K

Spec. Tech. I Poprzeczna 18K

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18K

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Informacja o wyborze wod-kan I Poprzeczna 18K

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18J

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18J

Opi zamówienia I Poprzeczna 18J

Spec. Tech. I Poprzeczna 18J

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18J

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Unieważnienie postępowania I Poprzeczna 18J

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18H

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18H

Opis zamówienia I Poprzeczna 18H

Specyf. Tech. I Poprzeczna 18H wod-kan

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18H wod-kan

Dokumentacja projektowa

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Informacja o wyborze JURAND I Poprzeczna 18H

Rys. 15