Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie Wywóz nieczystości płynnych

SIWZ z umową Wywóz szamb

Wykaz posesji (1)

Wykaz studni chłonnych