ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Targowisko

Zorganizuj wydarzenie na Targowisku Falenica!
Informacja w sprawie rozpatrzenia skarg
Komunikat o zamknięciu konkursu z dnia 05.08.2021r. na dzierżawę 42 stanowisk do handlu z samochodu z 21 września 2021r.
Komunikat nr 1 z dnia 27.08.2021r. – wykaz ofert złożonych w konkursie z dnia 5.08.2021r. na dzierżawę stanowisk na terenie Targowiska Falenica
Ogłoszenie pisemnego konkursu na ofertę dzierżawy stanowisk do prowadzenia działalności na terenie Targowiska Falenica z dnia 5 sierpnia 2021r.
Wykaz nr 60/2021 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę czasową
Informacja o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Targowiska Falenica
Komunikat dotyczący konkursu nr 1 z dnia 16.03.2021r. na dzierżawę 70 stanowisk do handlu z samochodu z 29 kwietnia 2021r.
Komunikat o zamknięciu konkursu nr 1 z dnia 16.03.2021r. na dzierżawę 70 stanowisk do handlu z samochodu z 12 kwietnia 2021r.
Wykaz ofert złożonych w konkursie nr 1 z dnia 16.03.2021 r. na dzierżawę stanowisk wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej z samochodu
Wykaz nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Trocinowa 1
Ogłoszenie pisemnego konkursu na ofertę dzierżawy stanowisk do prowadzenia działalności na terenie Targowiska Falenica z dnia 16 marca 2021 r.
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Falenica.
Wykaz nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę ul. Trocinowa 1
Uchwała nr 1231/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Uchwała nr 1230/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
WSTĘPNA DEKLARACJA dzierżawy stanowiska handlowego do prowadzenia działalności z samochodu na terenie „Targowiska Falenica” w Warszawie przy ul. Trocinowej 1.
WSTĘPNA DEKLARACJA dzierżawy stanowiska handlowego do prowadzenia działalności z samochodu na terenie „Targowiska Falenica” w Warszawie przy ul. Trocinowej 1.
WSTĘPNA DEKLARACJA dzierżawy stanowiska handlowego do prowadzenia działalności z samochodu na terenie „Targowiska Falenica”
Pismo do Kupców 22-05-2020
Uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer nr 822/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer nr 823/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Obniżka czynszu – informacje
KORONAWIRUS – aktualne zasady
Uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 12 marca 2020r.
Pismo do Kupców 05-03-2020
Wykaz nr 3/2020 pawilonów przeznaczonych do najmu poza konkursem
Pismo do kupców
Informacja dotycząca zmian w pawilonach handlowych z dnia 08-05-2019 r.
Pismo Climatic dotyczące przebudowy ścian i instalacji w pawilonach.
Notatka ze spotkania w dniu 14.03.2019r.
Wzór umowy najmu pawilonów
Wzór umowy najmu pawilonu
Opłata rezerwacyjna
Minimalne stawki od których należy rozpocząć negocjacje
Wykaz pawilonów przeznaczonych do najmu poza konkursem
Informacja z dnia 27-11-2018 r.
Informacja dotycząca wyłonienia wykonawcy targowiska i podpisania umowy
Informacja z dnia 30-08-2017
Informacja dotycząca nowego postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania
07-07-2017 – Etapowanie budow Targowiska
Informacja dot. zaawansowania prac przebudowy Targowiska
Pismo do Kupców
Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w rejonie ulic Walcownicza/ Filmowa/ Frenkla
Szkic Targowiska wersja 1
Wstępne prezentacje Koncepcji
Odpowiedz na pismo Stowarzyszenie Kupców Bazaru w Falenicy
Informacja dot. podnajmu nowych pawilonów
Pismo Kupców Bazaru w Falenicy
Wykaz aktualny kupców uwzględnionych w koncepcji 21.04.2016 r. Wykaz aktualny kupcw 21.04.2016 a
Informacja ze spotkania w dniu 31.03.2016
Informacja ze spotkania w dniu 17.03.2016 w sprawie modernizacji Targowiska w Falenicy
Koncepcja uzgodniona Targowiska z lokalizacją pawilonów
Uzgodniona koncepcje architektoniczna Targowiska w Falenicy
Pawilon handlowy z oknem
Propozycje pawilonów Targowiska w Falenicy
Pawilon handlowy z witryną, zapleczem i toaletą
Pawilon handlowy z witryną i zapleczem
Pawilon handlowy z witryną
Pawilon warzywny z wystawką
Koncepcje architektoniczne targowiska w Falenicy
Pawilon handlowy z oknem 2
Szkic Targowiska wersja 2
Prezentacja Koncepcji Urbanistycznej Centrum Falenicy i Koncepcji architektonicznej Targowiska w Falenicy
Prezentacja podsumowująca Konsultacje
Harmonogram warsztatów
Opis Koncepcji urbanistycznej ”Centrum Falenica”.
Opis Koncepcji architektonicznej przebudowy targowiska przy ul. Walcowniczej oraz terenów przyległych
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340