ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja dotycząca nowego postępowania

Budowa targowiska wraz z rozbiórką istniejących obiektów przy ul.Walcowniczej 14 w Warszawie podzielona na cztery etapy, wykonanie pozostałych prac i czynności towarzyszących oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla każdego etapu oddzielnie” zostało ponownie ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp z terminem składania ofert na dzień 30.08.2017 r. do godz. 10:00, na stronie zgn-wawer.pl, w zakładce : zamówienia publiczne.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340