ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja dotycząca wyłonienia wykonawcy targowiska i podpisania umowy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że w drodze przetargu została wyłoniona firma Climatic Sp. z o.o. Sp. k. na realizację inwestycji „Budowy targowiska wraz z rozbiórką istniejących obiektów przy ul. Walcowniczej 14 w Warszawie podzielone na cztery etapy, wykonaniem pozostałych prac i czynności towarzyszących oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla każdego etapu oddzielnie”.

Termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 699 dni od daty podpisania umowy, planowany na lata 2017 – 2019.

Z uwagi na prośbę kupców realizacja inwestycji będzie się odbywać w 4 etapach, w sposób umożliwiający prowadzenie działalności handlowej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa Targowiska w Falenicy polegająca na:

– wybudowaniu nowych pawilonów handlowych w ilości 88 szt.;

– wybudowaniu miejsc do handlu z samochodów w ilości 72 szt.;

– wybudowaniu toalety ogólnodostępnej;

– wykonaniu instalacji deszczowej;

– wykonaniu przyłączy i instalacji wod-kan i elektrycznych.

Teren Targowiska będzie ogrodzony i wyposażony w kamery monitorujące obszar przez całą dobę.

Równocześnie informujemy, że umowa z Wykonawcą robót zostanie podpisana oficjalnie przy ul. Walcowniczej 14 w dniu 20.09.2017r. godzinie 9 , w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego i osób funkcyjnych.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340