ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja ze spotkania w dniu 17.03.2016 w sprawie modernizacji Targowiska w Falenicy

Obecni wg. Listy obecności

Zebranie prowadził A. Kuranowski Dyrektor ZGN w Dzielnicy wawer m. st. Warszawa

Cel spotkania:

– celem spotkania było uzgodnienie szczegółów modernizacji

1. Omówienie ogólnych założeń modernizacji zgodnie z którymi:

– została określona chłonność terenu, powierzchnia zabudowy czyli wszystkie dane wyjściowe dotyczące określenia prawidłowego rozwiązania targowiska pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i prawnych.

– wyznaczono prawidłowo linie rozgraniczające ulic

– zapoznano się z mpzp w części targowiska

– określono stanowiska naręczne jako małe, z ladą, zadaszeniem i otwarte

– określono charakter architektoniczny czyli nawiązujący do architektury świdermajer

– otrzymane potrzebne do projektowania dane dotyczące mediów

– określono wjazd i wyjazd

– określono kwestie parkingów: wzdłuż targowiska od ul. Filmowej i ul. trocinowej oraz parkingi przy ul. Walcowniczej róg Bystrzyckiej i Walcowniczej wzw targowiska

2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących prac potrzebnych do wykonają razem z modernizacją targowiska:

– ruch jednokierunkowy na ul. Trocinowej

– wyznaczenie parkingu na ul. Trocinowej od strony targowiska

– WC publiczny zgodnie z wzorem miejskim na parkingu Walcowniczej wzw targowiska

– uporządkowanie przystanku na ul. Bystrzyckiej przy domu Fala

– remont zatoki parkingowej wzdłuż targowiska od ul. Filmowej wraz z odwodnieniem (projekt razem z bazarem

3. Omówienie szczegółowych uwag dotyczących targowiska

– wielkości i kształtu zadaszeń (wskazane zaznaczenie na szkicu),

– miejsca stanowisk handlu naręcznego (wskazane zaznaczenie na szkicu),

– usytuowanie toalet publicznych (wskazane zaznaczenie na szkicu),

– wskazanie stoisk i miejsca obsługi dla rowerów (wskazane zaznaczenie na szkicu),

– usytuowanie miejsc składowania odpadów (wskazane zaznaczenie na szkicu).

Po dyskusji uwzględniono uwagi dotyczące zwiększenia miejsc dla samochodów i przyjęto koncepcję nr 1 z uwagą dot. przeniesienia pawilonów od strony Trocinowej na miejsce w rogu ul. Bystrzyckiej i Trocinowej.

4. Przedstawienie spraw na kolejne spotkanie:

– podział targowiska na alejki funkcjonalne

– wielkość pawilonów ( małe , duże, mieszane, wyposażenie)

– ogrodzenie, furtki i bramy

– materiały okładzinowe

– etapowanie prac

– teren zielony

5. Ustalono termin następnego spotkania na 31.03 o godz. 18.30 w urzędzie dzielnicy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340